Mar

08

P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pročitajte vest
Dec

07

Seminari “Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”

Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Vojvodine i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminare “Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma” koji će se održati u Novom Sadu 15.12.2021. godine i u Beogradu, 20.12.2021. godine.

Pročitajte vest
Dec

07

Onlajn seminar “Zastupanje žrtava torture i drugih oblika zlostavljanja”

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Zastupanje žrtava torture i drugih oblika zlostavljanja“, koji će biti održan 13. decembra u 18 časova, preko Zoom platforme. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja potrebna za zastupanje žrtava zlostavljanja u krivičnom, parničnom, postupku pred Ustavnim sudom ili pred Evropskim sudom za ljudska prava i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje relevantnih pravnih standarda i sudske prakse.

Pročitajte vest
Nov

15

Seminar “Sporazum javnog tužioca i okrivljenog i odlaganje krivičnog gonjenja”

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminar na temu „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog i odlaganje krivičnog gonjenja“, koji će se održati 23. novembra 2021. od 18 do 19:30 časova u sali Advokatske akademije Advokatske komore Srbije u Beogradu (Dečanska 13, VI sprat).

Pročitajte vest
Nov

08

Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pročitajte vest
Oct

29

Studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja o ustavnoj žalbi i predstavci pred Evropskim sudom za ljudska prava

Studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja o ustavnoj žalbi i predstavci pred Evropskim sudom za ljudska prava

Pročitajte vest
Jun

08

Debata o Kodeksu profesionalne etike advokata

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju debatu o Kodeksu profesionalne etike advokata koja će se održavati 15., 17. i 22.juna 2021. preko Zoom internet platforme.

Pročitajte vest
Mar

24

Onlajn seminar Glavni pretres i pravni lekovi

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Glavni pretres i pravni lekovi“. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine potrebne za zastupanje u krivičnom postupku i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse.

Pročitajte vest
Mar

19

Raspored predavanja građanske katedre za obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

Raspored predavanja građanske katedre za obuku advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita.

Pročitajte vest
Mar

18

Online seminar branilac po službenoj dužnosti

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Branilac po službenoj dužnosti“. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine potrebne za zastupanje u krivičnom postupku i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse.

Pročitajte vest