Mar

18

Online seminar branilac po službenoj dužnosti

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Branilac po službenoj dužnosti“. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine potrebne za zastupanje u krivičnom postupku i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse.

Pročitajte vest
Mar

10

RASPORED PREDAVANJA KRIVIČNE KATEDRE ZA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

RASPORED PREDAVANJA KRIVIČNE KATEDRE ZA OBUKU ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pročitajte vest
Mar

01

Obuka za polaganje pravosudnog ispita

U okviru projekta Advokatske akademije AKS i misije OEBS-a u Srbiji snimljena su predavanja koja će služiti kao osnov za on-line obuku za polaganje pravosudnog ispita. 

Pročitajte vest
Mar

01

Onlajn seminar o postupanju branilaca po službenoj dužnosti

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Branilac u predistražnom postupku i istrazi“. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine potrebne za zastupanje u krivičnom postupku i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse.

Pročitajte vest
Jan

20

On-line predavanja

U okviru Projekta OEBS-a i Advokatske komore Srbije snimljena su predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi na teme:  - "Postupanje advokata u krivičnom postupku" - "Kodeks profesionalne etike advokata".

Pročitajte vest
Dec

14

Debata o Kodeksu profesionalne etike advokata

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju debatu o Kodeksu profesionalne etike advokata koja će se održavati 15, 16, 17. i 18 decembra preko Zoom internet platforme. Razgovor će 15. i 16. decembra voditi i na pitanja učesnika odgovarati Vladimir Beljanski, predsednik Advokatske komore Vojvodine, i dr Veljko Delibašić, potpredsednik Advokatske komore Beograda, a 17. i 18. decembra Jugoslav Tintor, predsednik Advokatske komore Beograda, i Aleksandar Popović, predsednik programskog saveta Advokatske akademije AKS.

Pročitajte vest
Dec

03

Priručnik za postupanje advokata u krivičnom postupku

"OSCE i Advokatska komora Srbije objavili "Priručnik za postupanje advokata u krivičnom postupku" čiji su autori advokati Vladimir Beljanski, dr Veljko Delibašić i Jugoslav Tintor. Priručnik je dostupan u pdf formatu svim advokatima koji je objavljen u prilogu ove vesti."

Pročitajte vest
Dec

02

Predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi

U okviru Projekta OEBS-a i Advokatske komore Srbije snimljena su predavanja povodom kojih će se održati on-line okrugli stolovi na teme:  - "Postupanje advokata u krivičnom postupku" - "Kodeks profesionalne etike advokata".

Pročitajte vest
Dec

28

Program i plan rada Advokatske akademije Advokatske komore Srbije za 2020.

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije će objaviti Program i plan rada za 2020. Godinu do kraja januara 2020.

Pročitajte vest
Dec

27

Međunarodna konferencija: „Primena pravila sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, će organizovati međunarodnu konferenciju „Primena pravila sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma“

Pročitajte vest