Nov

19

Nezakoniti dokazi i njihovo korišćenje u krivičnom postupku

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminar na temu „Nezakoniti dokazi i njihovo korišćenje u krivičnom postupku“, koji će biti održan 6. decembra od 18 do 19:30 časova, u sali Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, u Beogradu, Dečanska 13, 6. sprat.

Pročitajte vest
Oct

06

Tribine Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Advokatska Akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju Tribine "Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma".

Pročitajte vest
Sep

02

Poziv advokatima za prijavljivanje za On-line kurs Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evopski sud za ljudska prava

Poštovane kolege, Savet Evrope u okviru programa o obrazovanju za ljudska prava za pravne stručnjake (HELP) u saradnji sa Advokatskom komorom Advokatske komore Srbije organizuje online kurs na temu „Uvod u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima i Evropski sud za ljudska prava“ koji će održati predavač Advokatske akademije i sertifikovani trener, advokat Dr.Nebojša Stanković.

Pročitajte vest
Mar

08

P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pročitajte vest
Dec

07

Seminari “Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”

Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Vojvodine i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminare “Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma” koji će se održati u Novom Sadu 15.12.2021. godine i u Beogradu, 20.12.2021. godine.

Pročitajte vest
Dec

07

Onlajn seminar “Zastupanje žrtava torture i drugih oblika zlostavljanja”

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Zastupanje žrtava torture i drugih oblika zlostavljanja“, koji će biti održan 13. decembra u 18 časova, preko Zoom platforme. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja potrebna za zastupanje žrtava zlostavljanja u krivičnom, parničnom, postupku pred Ustavnim sudom ili pred Evropskim sudom za ljudska prava i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje relevantnih pravnih standarda i sudske prakse.

Pročitajte vest
Nov

15

Seminar “Sporazum javnog tužioca i okrivljenog i odlaganje krivičnog gonjenja”

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminar na temu „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog i odlaganje krivičnog gonjenja“, koji će se održati 23. novembra 2021. od 18 do 19:30 časova u sali Advokatske akademije Advokatske komore Srbije u Beogradu (Dečanska 13, VI sprat).

Pročitajte vest
Nov

08

Obuka advokatskih pripravnika za polaganje pravosudnog ispita

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pročitajte vest
Oct

29

Studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja o ustavnoj žalbi i predstavci pred Evropskim sudom za ljudska prava

Studije za inovaciju (specijalizaciju) znanja o ustavnoj žalbi i predstavci pred Evropskim sudom za ljudska prava

Pročitajte vest
Jun

08

Debata o Kodeksu profesionalne etike advokata

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju debatu o Kodeksu profesionalne etike advokata koja će se održavati 15., 17. i 22.juna 2021. preko Zoom internet platforme.

Pročitajte vest