Oct

20

Seminar Nezakoniti dokazi i njihovo korišćenje u krivičnom postupku

Poštovane kolege, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminar na temu „Nezakoniti dokazi i njihovo korišćenje u krivičnom postupku“, koji će biti održan 1. novembra sa početkom u 17 časova, u sali Advokatske akademije u Beogradu (Dečanska 13, 6. sprat).

Pročitajte vest
Mar

08

P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Na osnovu člana 282. Statuta Advokatske komore Srbije i člana 7. Programa Advokatske akademije Advokatske komore Srbije, Advokatska akademija Advokatske komore Srbije objavljuje P O Z I V ZA UPIS NA SEMINAR OBUKE ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA ZA POLAGANJE PRAVOSUDNOG ISPITA

Pročitajte vest
Dec

07

Seminari “Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma”

Advokatska komora Srbije, Advokatska komora Vojvodine i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminare “Primena Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma” koji će se održati u Novom Sadu 15.12.2021. godine i u Beogradu, 20.12.2021. godine.

Pročitajte vest
Dec

07

Onlajn seminar “Zastupanje žrtava torture i drugih oblika zlostavljanja”

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Zastupanje žrtava torture i drugih oblika zlostavljanja“, koji će biti održan 13. decembra u 18 časova, preko Zoom platforme. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja potrebna za zastupanje žrtava zlostavljanja u krivičnom, parničnom, postupku pred Ustavnim sudom ili pred Evropskim sudom za ljudska prava i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje relevantnih pravnih standarda i sudske prakse.

Pročitajte vest
Nov

15

Seminar “Sporazum javnog tužioca i okrivljenog i odlaganje krivičnog gonjenja”

Advokatska akademija Advokatske komore Srbije i Misija OEBS-a u Srbiji organizuju seminar na temu „Sporazumi javnog tužioca i okrivljenog i odlaganje krivičnog gonjenja“, koji će se održati 23. novembra 2021. od 18 do 19:30 časova u sali Advokatske akademije Advokatske komore Srbije u Beogradu (Dečanska 13, VI sprat).

Pročitajte vest
Mar

24

Onlajn seminar Glavni pretres i pravni lekovi

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Glavni pretres i pravni lekovi“. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine potrebne za zastupanje u krivičnom postupku i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse.

Pročitajte vest
Mar

18

Online seminar branilac po službenoj dužnosti

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Branilac po službenoj dužnosti“. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine potrebne za zastupanje u krivičnom postupku i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse.

Pročitajte vest
Mar

01

Onlajn seminar o postupanju branilaca po službenoj dužnosti

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizuje onlajn seminar na temu „Branilac u predistražnom postupku i istrazi“. Cilj seminara je da advokati, kroz razgovor sa kolegama i razmenu iskustava, unaprede znanja i veštine potrebne za zastupanje u krivičnom postupku i dobiju praktične savete za efikasno korišćenje procesnih garancija i relevantne sudske prakse.

Pročitajte vest
Dec

26

Seminari o Kodeksu profesionalne etike advokata

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, od 01.04.2020. organizuje seminare o Kodeksu profesionalne etike advokata. 

Pročitajte vest
Dec

25

Seminari o postupanju branioca u krivičnom postupku

Advokatska akademija Advokatske komore u Srbije, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, od 01.04.2020. organizuje seminare o postupanju branioca u krivičnom postupku. 

Pročitajte vest